Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Správní odbor

Ing. Michal Šimon: vedoucí odboru

Miloslava Jelínková: správa komunikací

Miroslav Masarčík: stavební referent

Mgr. Kateřina Petříčková: životní prostředí

Ing. Magda Křížková: věcná břemena, pozemkové úpravy

Lenka Komárková: referent správního odboru

 - tel. 770 100 291

- email: komarkova@oukosmonosy.cz

 

Správní odbor městského úřadu zajišťuje činnost v oblasti místního a bytového hospodářství a v sociální oblasti.BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Žádosti o byt
  • vydávání a příjem vyplněných formulářů, evidence žádostí o městský byt v Kosmonosích
 • Uzavírání nájemních smluv k bytům MěÚ
  • uplatňování bytových nároků v souvislosti s přihlašováním osob k trvalému pobytu
  • přechod nájmu bytu na rodinné příslušníky
  • výměny bytů v majetku města
 • Údržba městských bytů
  • výměny vnitřního vybavení
  • kontrola čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump a vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a další služby)
  • ukončení nájmu bytu mezi pronajimatelem a nájemcem
  • dohody o zániku nájmu bytu
  • evidence nebytových prostor MěÚ
  • smlouvy a dodatky ke smlouvám
 • Údržba domů a zařízení ve vlastnictví města
 • Údržba a dodávky tepla
 • Evidence poplatků za likvidaci domovního odpadu
 • Evidence malých zdrojů znečištění
 • Provoz sokolovny
  • pronájem sokolovny pro sportovní vyžití občanů
 • Pronájem zrcadlového sálu na zámku v Kosmonosích

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Komunikace a veřejná prostranství
  • povolování záboru pro prodej zboží, k uskladnění stavebního materiálu
  • výkopové povolení
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
  • povolování reklamních poutačů
  • opravy veřejného osvětlení
  • výsprava komunikací
  • zimní údržba
  • úklid komunikací a veřejných prostranství
 • Doprava
  • povolování vyhrazeného parkování pro osobní a nákladní auta a přívěsy, pro držitele průkazu ZTP
  • dopravní značení
  • MHD
 • Hřbitov Kosmonosy a Horní Stakory
  • uzavírání nájemních smluv na hroby a hrobová místa
  • správa a údržba hřbitovů
 • Koupaliště
  • správa a údržba
 • Životní prostředí
  • odpadové hospodářství
  • péče o veřejnou zeleň
  • čištění a úklid veřejných prostranství
  • vydávání povolení ke kácení nelesní zeleně
  • monitoring a likvidace černých skládek
  • monitoring a likvidace invazních druhů rostlin

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • potvrzování žádostí o domovy důchodců
 • potvrzování žádostí o příspěvek na provoz motorového vozidla invalidním občanům
 • pečovatelská služba

Úřad

Interaktivní mapa

mapový server GObec banner

Mohlo by Vás zajímat