Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Přírodní rezervace Baba

Přírodní rezervace Baba se nachází poblíž obce Horní Stakory u Kosmonos. Tato rezervace je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších přírodních rezervací v České republice.

Přírodní rezervace Baba zaujímá rozlohu přibližně 122 hektarů a nachází se v geomorfologickém celku Jizerská tabule. Je tvořena převážně listnatým lesem, kde převažují dubohabřiny a bučiny. Lesní porosty jsou charakteristické pestrou paletou rostlinných druhů

V rezervaci Baba se nenacházejí rašeliniště ani mokřady, jelikož zde chybí rybníky či větší potoky. Tato oblast je převážně suchá a lesní. Přesto si zachovává vysokou biodiverzitu a význam pro ochranu přírody.

V rezervaci žije řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi významné druhy patří například prstnatec májový, vemeník dvoulistý, hořec brvitý, vřes obecný a rosnatka okrouhlolistá. Přítomnost těchto druhů svědčí o zachovalosti přírodního prostředí v rezervaci Baba.

Předmětem ochrany zde je komplex lesních i nelesních ekosystémů jako např. pláště, lemy, nebo trávníky spolu s čedičovými žílami.

Mohlo by Vás zajímat