Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců města Kosmonosy zařazených do Městského úřadu Kosmonosy

Posláním zaměstnanců města Kosmonosy zařazených do Městského úřadu Kosmonosy (dále jen „zaměstnanci“) je vykonávání činností veřejné správy odborně, s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, ochotou pomoci a bez jakýchkoliv předsudků.

 1. Výkon veřejné správy považujeme za službu občanům.
 2. Dbáme o dobré jméno a pověst úřadu a usilujeme o důvěru veřejnosti.
 3. Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s právními předpisy ČR a vnitřními předpisy úřadu.
 4. Při plnění svých pracovních povinností plně respektujeme princip nadstranického jednání.
 5. V pracovní době se nevěnujeme činnostem, které nesouvisejí s vykonávanou prací. Dbáme o to, aby naše jednání, politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti.
 6. Své odborné znalosti si průběžně prohlubujeme studiem i samostudiem.
 7. Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, korektní, kultivovaní v jednání (kolegiální).
 8. Uplatňujeme všechna potřebná opatření k zajištění ochrany všech osobních dat a jiných informací, se kterými přijdeme do styku při výkonu práce.
 9. Za svou práci nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.
 10. Nepřipustíme, aby došlo ke střetu našeho soukromého zájmu s naším postavením.
 11. Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení, ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem.
 12. Svým přístupem k veřejnosti a spolupracovníkům přispíváme k tomu, aby byl městský úřad jako celek vnímán veřejností pozitivně.

Mohlo by Vás zajímat