Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Věděli jste, že …

…ŽE PRACOVNÍ A VÝPŮJČNÍ DOBA NENÍ TOTÉŽ?

Nespočetněkrát jsem slyšela větu ,,..vy se máte, že chodíte do práce jen na 4 hodiny…,, 🙂 ALE výpůjční doba knihovny, tedy doba, určená vám čtenářům k vrácení/vypůjčení knih není to samé jako pracovní doba. Knihovník je profese na plný úvazek – tedy 40 hodin týdně 🙂 nové knihy někdo nakoupit musí, stejně tak je třeba přírůstky zpracovat, zkatalogizovat, staré knihy vyřadit, vyhledat a zařídit MVS…. no je toho spousta… a za 4 hodiny by se to rozhodně stihnout nedalo 🙂

…SE KNIHOVNÍCI A KNIHOVNICE PRAVIDELNĚ VZDĚLÁVAJÍ?

Stejně jako řada dalších profesí i ta knihovnická si žádá neustálý přehled o novinkách v oboru. Knihovníci pravidelně sledují nejen knižní trh a tituly, které právě vychází a odpovídají zaměření knihovnímu fondu dané knihovny… ale mohou se také hlásit na různá školení, která jsou pro ně pořádána. Jsou různého zaměření a i já se jich dlouhá léta účastním. Většina z nich se koná v Praze, poslední rok však prostřednictvím online prostředí. Proto pokud najdete na webu informaci, že je knihovna uzavřena z důvodu školení – budete vědět, jak právě trávím čas 🙂

školení

Těchto školení jsem se například zúčastnila:

 • Nejnovější německá literatura
 • Young adult literatura
 • Canva: grafický nástroj online
 • Psychohrátky se seniory (komunikace)
 • Zážitkové čtení s dětmi
 • Španělská literatura
 • MS PowerPoint
 • Knihovny a statistika
 • Dětský čtenář
 • Public Relations
 • Česká literatura
 • Informační podpora školám
 • Britská literatura
 • Sebeobrana pro knihovníky
 • E-zdroje pro tvorbu rodokmenu
 • Německá literatura
 • Centrální portál knihoven
 • Citujeme správně pomocí Citace.com
 • MS Excel pro pokročilé
 • Nový občanský zákoník
 • MS Publisher

Mohlo by Vás zajímat