Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Významné osobnosti

Alois Bubák

22.08.1824 Kosmonosy – 06.03.1870 Praha

přední malíř-krajinář období pozdního romantismu, autor krajinářských motivů především z Mladoboleslavska, Českého ráje a Šumavy.

Karel Domalíp

24.06.1846 Kosmonosy – 19.11.1909 Praha

docent a později profesor elektrotechniky na německé a české technice v Praze, zakladatel zdejší elektrotechnické laboratoře, propagátor bezdrátového rádiového vysílání a rentgenova přístroje, autor mnoha odborných publikací.

Jiří Formáček

09.03.1932 Horní Stakory

virtuos na fagot, sólista České filharmonie, člen komorních souborů, profesor pražské konzervatoře.

Josef Jiří Jelínek

leden 1697 Kosmonosy – 23.01.1776 Kosmonosy

nejvýznamnější představitel rodinné sochařské a řezbářské dílny z Kosmonos, ve svém vrcholném období ve třicátých až padesátých letech 18. století tvůrce plastik ve stylu radikálního baroka, autor sochařské výzdoby v mnoha kostelích Mladoboleslavska, severovýchodních i středních Čech.

Eduard Knobloch

07.12.1907 Horní Stakory

vědecký pracovník Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, člen vědeckých sdružení a komisí, autor několika desítek článků v našich i zahraničních odborných časopisech a několika monografií, zejména z výzkumu vitamínů.

Karel Kruis

13.05.1851 Kosmonosy – 27.12.1917 Praha

profesor kvasné chemie a fotografie na České vysoké škole technické v Praze, spoluzakladatel chemického ústavu, reorganizátor lihovarnictví, průkopník mikrofotografie, autor mnoha vědeckých publikací.

Josef Matějů

09.02.1891 Kosmonosy – 09.06.1967 Praha

sochař, autor řady samostatných plastik i soch na veřejných budovách na Mladoboleslavsku i v jiných oblastech Čech (Matka s dítětem u Masarykova ústavu sociální péče v Mladé Boleslavi), hojně využíval také keramiky.

Čeněk Novotný

24.03.1903 Mlčení u Kokořína – 04.09.1972 Kosmonosy

učitel měšťanských škol a později ředitel zvláštní školy v Mladé Boleslavi, autor článků s pedagogickou tematikou, ale také regionální historik a významný botanik, průkopník ochrany přírody.

Gustav Adolf Procházka

11.03.1872 Kosmonosy – 09.02.1942 Praha

původně katolický duchovní, od mládí zapojen do hnutí, usilujícího o reformu církve, po roce 1918 spoluzakladatel Církve československé husitské, od roku 1925 její biskup a od roku 1931 patriarcha, člen mezinárodních ekumenických a mírových organizací.

Antonín Stecker

15.01.1855 Kosmonosy – 15.04.1888 Praha

zoolog, cestovatel, prozkoumal pro Evropany tehdy neznámé oblasti v Libyi a Etiopii, ze svých cest uveřejňoval příspěvky v řadě našich i německých časopisů.

Karel Stecker

02.02.1861 Kosmonosy – 13.03.1918 Praha

profesor varhanní hry, skladby a hudebních dějin na pražské konzervatoři, autor řady příspěvků a publikací z oblasti hudební teorie a dějin hudby, skladatel církevní hudby, písní a drobných skladeb pro sólové nástroje.

Zdeněk Ullrych

21.03.1901 Kosmonosy – 1955 Alexandria (Egypt)

sociolog, vědecký pracovník Sociologického ústavu v Praze, od roku 1948 v emigraci v Egyptě, profesor univerzity v Alexandrii, autor řady sociologických spisů a studií.

Mohlo by Vás zajímat