Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.

Náplň činnosti: 

 • Redukce a likvidace zeleně 
 • Úprava prostranství – přesuny zeminy, kamení atd.
 • Prořezy stromu a křovin
 • Údržba cyklostezek – zeleň, odpadky, zemina
 • Přesuny zeminy na biotopu
 • Likvidace odpadků v areálech města i ulicích města
 • Likvidace velkých odpadů ve městě, i v příkopech
 • Výměny, případně opravy popelnic a kontejnerů
 • Čištění vodních propustí, kanálu, komunikací města
 • Přípravy kulturních akcí – technické zabezpečení, výstavby stánků, domků na vánoční i velikonoční akce, asistence na akcích, vánoční výzdoba
 • Práce z plošiny při stříhání stromů, umístění dekorací do výšky
 • Opravy komunikací – studená balena směs beton, dlažba, kanály, odpadkové koše
 • Opravy dopravního značení, rozmístění DZ, rozmístění zrcadel
 • Drobné opravy zámku, MŠ, MÚ 
 • Údržba kotelny MÚ
 • Údržba nemovitostí města
 • Úklid historických budov a kontrola stavu – Loreta
 • Montáž a demontáž informačních cedulí
 • Organizace likvidace odpadů – odvoz kontejnerů a zajištění jejich provozuschopnosti
 • Asistence firmám, které pracují pro město 
 • Doplnění a instalace mobiliáře ve městě i na sportovištích
 • Hala – údržba, instalace sportovního náčiní
 • Zajištění doplnění stojanů v hale
 • Zajištění odborných firem pro drobné opravy elektro, vody atd ve městě
 • Biotop – údržba, likvidace odpadu, organizace oprav, dohled nad návštěvníky, pomoc návštěvníkům
 • Technický dozor nad dopravními prostředky 
 • Drobné opravy techniky města
 • Zprovoznění letních míst – pouštění vody do kiosku, pítko, zahrada – vypínání vody na zimu
 • Kontrola stavu vodoměrů
 • Kontrola dětských hřišť, úklid, údržba (drobné opravy, nátěry, dopadové plochy)
 • Dopadové plochy – doplnění, kypření
 • Výměna světel MÚ, zámek
 • Zajištění dozoru při odvozu mobiliáře MÚ 
 • Instalace mobiliáře, nástěnek atd do nových prostorů města 
 • Organizace brigádníků, školení pro zaměstnance (BOZP, řidiči)
 • Dezinfekce zastávek a veřejných prostranství v době epidemie
 • Výměna kontejnerů a popelnic na území města
 • Doprava a odvoz popelnic po čipování v případě výměny atd.
 • Opravy stříšek, přístřešku v H.S.
 • Stavba altánků na DH
 • Zajištění úklidu v sokolovně, biotopu – WC, převlékárny
 • Zajištění otevírání a zavírání biotopu
 • Dobré zednické práce – štuky, omítky, betony
 • Vyklízení interiérů 

Mohlo by Vás zajímat