Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Ekonomický odbor

Ing. Lenka Červená: vedoucí odboru

Markéta Kusá: pokladna

Zuzana Benešová: referentka ekonomického odboru

Jaroslava Karlová: hlavní účetní


  • Metodicky řídí a zpracovává rozpočet, rozpočtové změny, rozpočtové provizórium města, sleduje plnění rozpočtu a sestavuje pololetní a roční zprávy o jeho plnění
  • Vede účetnictví města a zpracovává závěrečný účet města
  • Zpracovává mzdy pro zaměstnance MěÚ a organizační složky, zajišťuje agendu související se zpracováním mezd, t.j. výpočet a evidence nemocenských dávek, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní apod.
  • Spravuje městskou pokladnu a vybírá příjmy v hotovosti.
  • Spravuje místní poplatky ze psů a místní a správní poplatky z výherních hracích přístrojů.
  • Vede evidenci nájemného z městských bytů a nebytových prostor a provádí roční vyúčtování nájemného

Mohlo by Vás zajímat