Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Projekt Podej ruku sportu!

Projekt Podej ruku sportu!

Pohyb nepřidává léta k životu, ale život k létům, říká kardiochirurg Jan Pirk

19.10. 2021, Mladá Boleslav: Obezita, ztráta fyzických schopností, ale i psychické problémy. S tím vším se v dnešní době potýká česká společnost. Hlavní příčinou je nezdravý životní styl. Podle Jana Pirka je nutno hledat základy těchto potíží už v útlém věku. „Přitom právě mládí rozhoduje o tom, jaké bude stáří,“ upozornil uznávaný kardiochirurg na přednášce v rámci projektu Podej ruku sportu v Mladé Boleslavi.

Česká republika patří dle Pirkova vyjádření aktuálně do druhé nejpostiženější skupiny ze čtyřstupňové škály z hlediska obezity v Evropě. Konkrétně jde o 26 % celkové populace. Milion obyvatel pak trápí cukrovka, která dále zvyšuje riziko infarktu a způsobuje například i slepotu. „Máme zvětšený přísun živočišných tuků, bílkovin a kalorických nápojů. Naopak nám schází bílkoviny a tuky rostlinného původu a také vláknina,“ zdůvodnil své tvrzení kardiochirurg

Sport versus stres

Už od dob Hippokrata se kromě stravy bere v potaz i kvalitní odpočinek, a především dostatečný pohyb. Pokud se tyto tři faktory daří držet v rovnováze, vede to dle Pirkových slov ke snížení rizika vzniku vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, rakoviny, ale rovněž se snižuje možnost rozvoje Parkinsonovy, případně Alzheimerovy choroby.

Jenže právě pohyb je pro současnou mladou generaci největším kamenem úrazu. Ta ho má v převážné většině nedostatek. Je to dáno především způsobem života v 21. století, který ovlivňují moderní technologie. Svůj nezpochybnitelný podíl viny však nese i pandemie koronaviru, která na dlouhý čas zastavila organizovaný sport a tím tento problém jen prohloubila.

Uznávaný kardiochirurg navíc poukázal na to, že v době, kdy je prakticky celá společnost každodenně vystavována stresovým situacím, je sportování velmi důležité, protože jde o určitý druh kompenzace, který nám tyto vypjaté situace pomáhá zvládat.

Radost a zdravá populace

Jak ale přilákat dnešní mládež ke sportu? Podle Jana Pirka je potřeba v první řadě probudit v každém jedinci radost z daného pohybu. Zároveň by neměla být cílem výchova olympijských vítězů, ale zdravé populace. „V době, kdy je všechno hodnoceno podle výkonu, však není vůbec jednoduché k tomu dospět,“ poznamenal.

Zatímco u dětí by měl být od počátku kladen důraz na všeobecný pohybový rozvoj, především pak na vytrvalost, rychlost a sílu, dospělí by měli kombinovat trénink zaměřený na vytrvalost a sílu. Stárnoucí člověk má totiž tendenci ke ztrátě svalové hmoty a stává se křehkým a mnohem zranitelnějším.

Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě začít. Dokládá to i americká společnost Public Health, která ve své studii uvedla, že cvičením ve středním věku si prodloužíme život o dva roky. V tomto směru se však vedou diskuze. „Proto se říká, že pohyb nepřidává léta k životu, ale určitě život k létům,“ doplnil Pirk.

Projekt Podej ruku sportu, jehož cílem je podpořit návrat dětí ke sportu po období lockdownu, bude i díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto v Mladé Boleslavi pokračovat až do 13. listopadu. Do té doby proběhnou ještě tři tematické přednášky a lekce pro trenéry a sportovní pedagogy. Více informací se dozvíte na webové stránce www.podejrukusportu.cz

„Projektem Podej ruku sportu jsme zareagovali na analýzy, dle kterých je návrat dětí a mládeže ke sportu jen pozvolný“, uvedl ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera. „Jsme si vědomi toho, že tato problematika je velmi komplexní, a tak Nadační fond ŠKODA AUTO podává sportu ruku a snaží se přispět tam, kde si myslíme, že je to nejefektivnější, a to investicí do vzdělání a motivace trenérů regionálních klubů, kteří na děti a mládež přímo působí a jsou tak naším logickým partnerem.

Odkaz pro stažení fotografií:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aLjOUM2LkA7n6zvMT5jgDS5Za7oe75V9

O Podej ruku sportu:

Série tematických přenášek a lekcí pro trenéry a sportovní pedagogy na Mladoboleslavsku, Vrchlabí, v Rychnově a okolí, jejichž cílem je návrat dětí ke sportu, a tento návrat usnadnit i lidem, kteří je vedou. Jednotlivými tématy provedou největší špičky z oborů.

O Nadačním fondu Škoda Auto:

Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. Od té doby podpořil celou řadu projektů mimo jiné v oblasti dopravní bezpečnosti, rozvoje veřejného prostoru nebo zdravotnictví. V centru aktivit fondu jsou občané Mladoboleslavska, jedním z jeho klíčových programových pilířů se proto stala dlouhodobá podpora občanské společnosti. Na pomoc veřejně prospěšným organizacím zasažených epidemií koronaviru byly v roce 2020 vyhlášeny dva granty Krizového fondu. V roce 2021 fond zařadil mezi své priority také podporu kulturního života v regionu (www.kulturamazelenou.cz). Fond je iniciátorem a hlavním partnerem platformy Nové Boleslavsko, jejímž cílem je propagovat spolupráci a zajímavé projekty napříč regionem. www.nfsa.cz

Datum vložení: 20. 10. 2021 11:34
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2023 11:36
Autor: Správce Webu

Mohlo by Vás zajímat