Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

nové webové stránky města se průběžně doplňují 

Vystavování dokladů a nahlédnutí do knih

VYSTAVOVÁNÍ DUPLIKÁTU MATRIČNÍHO DOKLADU A NAHLÉDNUTÍ DO MATRIČNÍCH KNIH

O duplikát a o nahlédnutí může požádat osobně nebo poštou fyzická osoba, které se zápis týká, nebo osoba oprávněná (manžel(ka), rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci – nutno doložit matričním dokladem) a jimi zplnomocněný zástupce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – toto musí doložit např. rodným listem, oddacím listem

Předkládá se:

 • žádost – tiskopis k dispozici na matrice

Správní poplatek:

 • 100,– Kč za duplikát
 • 20,– Kč za nahlédnutí do 1 svazku matriční knihy

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU A OPISU

Při ověření podpisu je nutná osobní účast.

Předkládá se:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad
 • listina psaná v českém jazyce, na které má být podpis ověřen, nebo její kopie, která má být ověřena
 • k listině psané v cizím jazyce musí být přiložen překlad soudním tlumočníkem do českého jazyka

Úřad neprovede vidimaci:

 • kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby
 • pokud se opis neshoduje s originálem
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty

Správní poplatek:

 • 30,– Kč za ověření 1 podpisu
 • 30,– Kč za ověření 1 strany textu

Úřad

Interaktivní mapa

mapový server GObec banner

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1

Mohlo by Vás zajímat