Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Vystavování dokladů a nahlédnutí do knih

VYSTAVOVÁNÍ DUPLIKÁTU MATRIČNÍHO DOKLADU A NAHLÉDNUTÍ DO MATRIČNÍCH KNIH

O duplikát a o nahlédnutí může požádat osobně nebo poštou fyzická osoba, které se zápis týká, nebo osoba oprávněná (manžel(ka), rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci – nutno doložit matričním dokladem) a jimi zplnomocněný zástupce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele – toto musí doložit např. rodným listem, oddacím listem

Předkládá se:

 • žádost – tiskopis k dispozici na matrice

Správní poplatek:

 • 100,– Kč za duplikát
 • 20,– Kč za nahlédnutí do 1 svazku matriční knihy

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU A OPISU

Při ověření podpisu je nutná osobní účast.

Předkládá se:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad
 • listina psaná v českém jazyce, na které má být podpis ověřen, nebo její kopie, která má být ověřena
 • k listině psané v cizím jazyce musí být přiložen překlad soudním tlumočníkem do českého jazyka

Úřad neprovede vidimaci:

 • kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby
 • pokud se opis neshoduje s originálem
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty

Správní poplatek:

 • 30,– Kč za ověření 1 podpisu
 • 30,– Kč za ověření 1 strany textu

Mohlo by Vás zajímat