Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

nové webové stránky města se průběžně doplňují 

Přihlášení a zrušení trvalého pobytu

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Občan starší 15ti let se musí dostavit osobně, nebo jiná osoba za něho předloží plnou moc k přihlášení s úředně ověřeným podpisem (ověří notář nebo matrika). Za občana mladšího 15ti let ohlásí změnu TP jeho zákonný zástupce.

Předkládá se:

  • občanský průkaz
  • nájemní smlouva, popř. souhlas s přihlášením občana k TP od vlastníka domu nebo oprávněné osoby k užívání bytu s úředně ověřeným       podpisem, nebo jeho osobní účast při přihlašování.

Poplatek 50,–Kč za přihlášení občana staršího 15ti let.

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Žádost o zrušení trvalého pobytu podává oprávněná osoba (vlastník domu, bytu nebo uživatel bytu) starší 18ti let, v souladu s § 12, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, tj. dodržení 2 podmínek:

a) zaniknutí užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části
b) občan tento objekt neužívá

Předkládá se:

  • návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. formuláře)
  • doklad, na základě kterého vzniklo a zaniklo užívací právo (list vlastnictví, nájemní smlouva …)
  • doklad o zániku užívacího práva (rozsudek soudu o výpovědi z nájmu bytu, majetkové vypořádání, odejmutí souhlasu k přihlášení TP)
  • důkaz o tom, že osoba, které má být TP zrušen, objekt neužívá (potvrdí do protokolu 2 svědci na MÚ Kosmonosy)

Poplatek 100,– Kč

Mohlo by Vás zajímat