Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

výjimka z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil. Jedná se většinou o povolení k vjezdu do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou zakázáno. Výjimku lze povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu.

formulář povolení výjimky.xls (40 kB)

Mohlo by Vás zajímat