Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

nové webové stránky města se průběžně doplňují 

SPOLEČNĚ SRDCEM

Jedná se o neziskovou organizaci, která se zaměřuje na podporu a pomoc lidem s různými zdravotními problémy a handicapem. Jejím cílem je zlepšovat kvalitu života těchto lidí a přispívat k jejich integraci do společnosti.

"Společně srdcem" se angažuje v oblasti poskytování sociálních služeb, jako jsou terapeutické aktivity, rehabilitace, asistence, podpora rodin a poradenství. Organizace se také snaží zvýšit povědomí veřejnosti o problematice osob se zdravotním postižením a bojovat za jejich práva a rovné příležitosti.

Jednou z hlavních aktivit organizace je organizování a podpora inkluzivních projektů a akcí, které propojují lidi s a bez postižení. Cílem je budovat tolerantnější a otevřenější společnost, která přijímá rozdílnosti a respektuje práva každého jednotlivce.

Společně srdcem je skvělým příkladem organizace, která se snaží pomáhat a podporovat lidi, kteří čelí různým zdravotním výzvám. Jejich práce přináší nejen konkrétní pomoc, ale také posiluje sounáležitost a solidaritu v rámci společnosti.

Podívejte se na jejich Facebook

Mohlo by Vás zajímat