Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

PAMÁTNÍK BAROKNÍCH KOSMONOS

Vážení přátelé, příznivci kultury a historie města Kosmonosy,

historický ráz Kosmonos je jednoznačně podmíněn barokní architekturou a urbanismem 17. a 18.století.

Přes zánik některých památek a naopak vznik rušivých stavebních objektů má dosud charakter kulturně a esteticky přitažlivého města. Pro uchování zmíněných hodnot budoucím generacím vzniklo v roce 2012 Občanské sdružení „Památník barokních Kosmonos“, IČO: 22748555, jehož cílem je zviditelnění významu epizod ve vývoji města, zvláště zmíněného období baroka.

Občanské sdružení je rovněž otevřeno dalším zájemcům, jak občanům Kosmonos a Horních Stakor, tak „přespolním“.

Jeho prvním konkrétním cílem je získání prostředků na zřízení sochařského pomníku nejvýznamnějších mecenášů a umělců barokních Kosmonos, především hraběteHumprechta Jana Černína z Chudenic, či jeho syna Heřmana Jakuba, zakladatele mj. Lorety a slavného piaristického gymnázia.

BLIŽŠÍ INFORMACE na telefonních číslech:

608 258 841 a 777 855 154, či v knihovně města Kosmonosy.

Případné finanční příspěvky lze zasílat na účet: 251781585/0300, či složit v hotovosti v knihovně města Kosmonosy

Celostátní finanční sbírka je povolena Krajským úřadem SK, č.j.:0099464/2013/KUSK

PAMÁTNÍK BAROKNÍCH KOSMONOS

Mohlo by Vás zajímat