Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Miloslava Jelínková

tel.: 326 719 069znak města Kosmonosy
e-mail: jelinkova@oukosmonosy.cz

Pracovní náplň – Miloslava Jelínková – správní odbor, oddělení dopravy a silničního hospodářství, správy majetku

 • provádí výkon státní správy na úseku dopravy dle zák.č.13/1997 Sb.:
 • Silnice : úklid, výsprava, rekonstrukce, zimní údržba
 • Chodníky: úklid, výsprava, rekonstrukce, zimní údržba
 • Parkoviště: úklid, výsprava, rekonstrukce, zimní údržba
 • Zastávky: úklid, výsprava, rekonstrukce, zimní údržba
 • vydávání rozhodnutí o připojení pozemku  ( vjezdy ) na MK
 • vydávání povolení ( rozhodnutí ) na vyhrazená parkování nákladních a osobních automobilů
 • vydávání povolení ( rozhodnutí ) na zvláštní užívání MK (výkopové povolení, uzavírky  MK )
 • vydávání povolení na zábor veřejného prostranství ( stavby lešení, stánkový prodej, reklamy atd ) včetně sledování úhrady plateb
 • zpracování podkladů k vydání stavebního a kolaudačního povolení na dopravní stavby včetně vyjádření dotčených orgánů
 • zajištění výběrových řízení na opravy a rekonstrukce dopravních staveb
 • provádění technického dozoru objednatele u realizovaných investic a oprav
 • vykonává správu majetku města  prováděním oprav a rekonstrukcí  v objektech :

Byty : čp.10, čp.739, sokolovna, MŠ, koupaliště , škola HS,

Nebytové prostory : ŠMAK, čp.189, čekárna na náměstí , SK– budova, hasičská       zbrojnice  ,

hasičská zbrojnice HS, čekárna HS, zvonice HS, kostel HS,  Loreta a věž, sokolovna,

márnice a kolumbárium na hřbitově

Areály: koupaliště, hřbitov, SK – hřiště

 • plní úkoly , týkající se materiálního zabezpečení chodu MěÚ včetně organizace provozu služebních vozidel
 • zajišťuje likvidaci  všech pojistných událostí
 • vypracovávání žádostí o dotace
 • vypracovává návrhy na roční rozpočet města v rozsahu kapitol
 • součinnost s HZS včetně vypracování požárního řádu a jeho změn dle zákona
 • spolupráce s firmou provádějící úklid a zimní údržbu MK na k.ú.Kosmonosy a k.ú.Horní Stakory , včetně kontroly plnění smlouvy v oblasti úklidu a zimní údržby města
 • schvaluje plány zimní údržby komunikací a zajišťuje  agendu zimní údržby dle zák.č. 13/1997 Sb.,
 • shromažďuje a projednává požadavky na úpravu jízdních řádů, vede evidenci smluv MHDa sleduje úhrady záloh a vyúčtování
 • zajišťuje přípravu a průběh voleb
 • zajištění a pokládka věnců na pietní místa města
 • zajištění humanitárních sbírek na území města
 • archivace dokumentů
 • inventarizace majetku
 • pravidelný odvoz matričních dokladů na Magistrát MB , různé pojížďky dle potřeb MÚ
 • příprava OZV na svěřeném úseku činnosti
 • plní úkoly uložené vedoucím odboru
 • vyřizování aktuálních dotazů, připomínek, stížností občanů u přepážky
 • zastupuje vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti
 • zástupnost za kolegyně na správním odboru

Mohlo by Vás zajímat