Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Marcela Kováčová

referent znak města Kosmonosy
tel.: 326 719 075
e-mail: kovacova@oukosmonosy.cz

 • Samostatně vede účetnictví města na celém úseku, vede účetní knihy, provádí opravy v účetních dokladech, sestavuje účtový rozvrh, sestavuje měsíční a čtvrtletní účetní závěrky a zpracovává roční účetní závěrku.
 • Samostatně vede účetnictví dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Baba“ na celém úseku, vede účetní knihy, provádí opravy v účetních dokladech, sestavuje účtový rozvrh, sestavuje měsíční účetní závěrky a zpracovává roční účetní závěrku.
 • Je zodpovědnou osobou za město Kosmonosy a DSO Mikroregion Baba, zajišťuje zasílání dat z účetnictví města přímo do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) a přijímá zpětné informace postupy dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS.
 • Vypracovává čtvrtletní daňové přiznání daně z přidané hodnoty za město Kosmonosy včetně příloh. Zpracovává měsíční kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty za město Kosmonosy.
 • Sleduje a eviduje pohyb a stav finančních prostředků na bankovních účtech a kontroluje bankovní zůstatky.
 • Vede knihu došlých faktur, provádí předběžnou kontrolu došlých faktur, eviduje je a vyhotovuje účetní doklady. Je zodpovědná za zaúčtování jednotlivých účetních případů.
 • Provádí fakturaci MěÚ, vede evidenci vydané faktury, provádí kontrolu plateb a vymáhání dluhů.
 • Vyhotovuje měsíční hospodaření MěÚ.
 • Eviduje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zajišťuje inventarizaci majetku a závazků a vyhotovuje inventurní soupisy.
 • V nepřítomnosti pokladní zastupuje, má uzavřenou hmotnou odpovědnost.
 • Sleduje změny a dodržování zákonů v rámci své působnosti.
 • Plní další úkoly uložené vedoucí ekonomického odboru.
 • Zastupuje vedoucí ekonomického odboru v době její nepřítomnosti.

Mohlo by Vás zajímat