Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Ing. Michal Šimon

tel.: 326 719 078znak města
mob.: 602 184 866
e-mail: simon@oukosmonosy.cz

Pracovní náplň – Ing. Michal Šimon – vedoucí správního odboru

Organizačně a metodicky řídí správní odbor

Odpovídá za výkon státní správy na úseku

 • Místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a plní úkoly silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • Odpadového hospodářství
 • Matriky
 • Evidence obyvatel

Odpovídá za

 • Oblast čistoty a veřejného pořádku ve městě
 • Za správu budov , komunikací, veřejného osvětlení popř. dalších inženýrských sítí v majetku města
 • Plnění úkolů v oblasti sociální
 • Ochrany životního prostředí
 • Přípravu a zabezpečení voleb a sčítání lidu
 • Přípravu obecně závazných vyhlášek města na úsecích činností spadajících do působnosti správního odboru
 • Zajištění plnění úkolů MR a MZ
 • Materiální zabezpečení chodu Městského úřadu včetně organizace provozu služebních vozidel

Zajišťuje

 • Výkon státní správy na úseku místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a plní úkoly silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • Vykonávání dílčích legislativních prací a činností v oboru státní správy a samosprávy a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce
 • Stavební a investiční akce, týkající se majetku města, včetně zajišťování dotačních titulů
 • Koordinuje činnost odboru s činností jiných odborů a orgánů státní správy
 • Vede jednání směřující k uzavření smluv a odpovídá za věcný obsah smluv na úseku správních činností
 • Připravuje výběrová řízení pro zajištění akcí, týkajících se činností správního odboru
 • Plní úkoly uložené starostou města
 • Za svou práci je odpovědný starostovi města
 • Spolupracuje s krizovým štábem města
 • Zajišťuje úkoly spojené s činností svazku obcí Mikroregionu Baba

Administraci webových stránek města

Mohlo by Vás zajímat