Menu
Město Kosmonosy
Kosmonosy

Anna Machová

tel.: 326 719 071znak města Kosmonosy
e-mail: machova@oukosmonosy.cz

Pracovní náplň – Anna Machová – stavební odbor

 • Zajišťuje výkon státní správy přenesený na Městský úřad ve věcech stavebního řádu ve stanovené působnosti pro území obcí Kosmonosy a Bradlec.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, jejíž rozsah je dán zákonem č.183/2006 Sb. ( dále jen stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících.
 • Zejména:
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • ohlašování jednoduchých staveb
  • změny staveb
  • odstraňování staveb
  • kolaudační souhlasy
  • přestupky a správní delikty
 • Průběžně doplňuje a spravuje archiv stavebního úřadu.
 • Projednává žádosti o souhlasy s geometrickými oddělovacími plány.
 • Koordinuje a usměrňuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
 • Vykonává státní stavební dohled.
 • Provádí administrativní činnost související s činností stavebního odboru včetně vykazování statistických hlášení.
 • Zajišťuje komplexní posuzování projektové dokumentace projednávaných staveb.
 • V případě potřeby spolupracuje s právníkem města při přípravě majetkoprávních smluv.
 • V případě potřeby spolupracuje se správním odborem při přípravě investičních akcí města.
 • V rámci součinnosti spolupracuje s Magistrátem města Mladá Boleslav a ostatními orgány státní správy.

Mohlo by Vás zajímat