Kosmonosy

Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!

Předposlední zářijový den se konalo 7. zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy. Zasedání se tentokrát konalo v areálu SK Kosmonosy, jako vždy od 18.30 hodin. Na programu zasedání byly pouze tři návrhy, další tři byly poté doplněny do programu zasedání po odeslání pozvánky a dva vzešly z diskuse.

  • Zastupitelstvo neschválilo návrh nové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platnosti zůstává stávající směrnice.
  • Po krátké diskusi zastupitelé schválili sloučení ZŠ Kosmonosy a ZŠ Horní Stakory, s účinností od 1.1. 2017. Vznikne pouze jedna příspěvková organizace s jedním ředitelstvím školy.
  • U projednávání návrhu o prodeji pozemku p. č. 1783/7 v kat. území Kosmonosy zastupitelé rozhodli, že je třeba nejdříve doplnit do předložené kupní smlouvy jejich připomínky. Návrh bude znovu předložen na příštím zasedání zastupitelstva.
  • Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 1887/8 k.ú. Kosmonosy.

Přečíst celý článek Krátce ze zastupitelstva…

Chcete se stát novou Koukalovou, Vítkovou, Moravcem nebo Šlesingrem? Přijďte si ve středu 5.10.2016 od 15.00 hod. vyzkoušet lehký trénink s úřadujícími Mistry ČR v letním biatlonu, kteří vám tento sport představí. Sejdeme se na střelnici mezi lesoparkem Borek a Obora pod zahrádkářskou kolonií v Kosmonosích.

Vemte si s sebou tenisky a sportovní oblečení. Nábor je určen pro ročníky 2008, 2007,2006, 2005, 2004 a 2003.

Případné dotazy p. Fiedler 608966383

Těšíme se na vás.   Klub biatlonu Trefa

Na základě vašich častých dotazů vás informujeme, že od začátku října je možné rezervovat si termín a místo svatby na příští rok. Termín si můžete zarezervovat prostřednictvím emailu matrika@oukosmonosy.cz nebo na telefonním čísle 326 719 065, kde vám bude sděleno více informací.

V horní části zámeckého parku se 22. září odpoledne opět po roce sešla početná skupina dětí, jejich rodičů a spolužáků v rolích fanoušků a třídních učitelů v rolích rozhodčích. Konal se zde tradiční školní běh zámeckým parkem. Letos již 8. ročník. Do závodů v šesti kategoriích se přihlásilo opět více než 100 dětí ze tříd 1. stupně naší ZŠ. Nejpočetněji byly tentokrát zastoupeny kategorie chlapců a dívek 2. a 3. tříd.  A jako každý rok, se i letos závodilo do posledních sil.  A aby ne. Závodilo se nejen o prestiž, ale i o krásné medaile a ceny pro nejlepší.

Z výsledků: Přečíst celý článek V zámeckém parku se opět závodilo

Především zásluhou Klubu českých turistů z Mladé Boleslavi bylo, za finanční podpory z rozpočtu města Kosmonosy, opraveno zabezpečení značené modré turistické trasy na Vrch Baba a Dědek v Horních Stakorách. Starý můstek a chatrné zábradlí už je minulostí. Cestu přes  sopouchy  lemuje pevné zábradlí, průrvu přejdete beze strachu po bytelném můstku a odměnou je na Dědkovi vyhlídka do Českého ráje, kde nově přibyla i lavička. Zveme k příjemné podzimní procházce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPřečíst celý článek Pozvánka na Babu a Dědka

Minulý týden proběhla charitativní sbírka použitého ošacení a potřeb do domácnosti pro sociální družstvo Diakonie Broumov. Přesto, že o ni nebyl tak velký zájem jako v předchozích letech, výtěžek sbírky rozhodně nebyl zanedbatelný. Ukázalo se ale, že k odkládání použitého ošacení jsou stále více využívány „bílé“ kontejnery stabilně umístěny na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad ve městě (konkrétně v ulici Pionýrů, Příčná, Pod Oborou, Budovatelská), což je dobře. I ošacení sebrané v bílých kontejnerech se po vytřídění použije pro charitativní účely. Zbytek se materiálově využije. Naopak při charitativní sbírce byly zase častým předmětem sběru potřeby do domácnosti – nádobí, talíře  apod. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

V roce 2001 vyhlásila Rada Evropy společně s Evropskou unií Den evropských jazyků, který se slaví vždy 26. září. Cílem tohoto svátku je propagovat studium jazyků, jazykovou rozmanitost, podporování celoživotního vzdělávání, prolínání a obohacování kultu na území Evropy.

Ve stakorské škole proběhl na základě tohoto svátku 21.9. projektový den, plný aktivit na téma jazyky a státy Evropy. Děti se seznámily se stručnou historií Evropy a s nejrozšířenějšími jazyky na jejím území. Aktivity probíhaly formou skupinové práce na třech stanovištích. Vše začalo úkolem „přiraď vlajku ke státu“, „porovnej pozdravy v různých jazycích“. Po té se skupiny dětí vydaly plnit úkoly na připravená stanoviště, každé  stanoviště představovalo jeden evropský stát, v našem případě to bylo Rusko, Španělsko, Velká Británie, skupiny musely projít všemi stanovišti. Výstupem projektového dne byl malý slovník základních frází v několika jazycích a plakáty se stručným popisem daného státu. Celý den se nesl v duchu dobré nálady a výborné týmové spolupráce, což dokazují výborné práce dětí. Velké díky patří všem pedagogům za výbornou přípravu celé akce, rodičům za materiální podporu a hlavně dětem za elán a fantazii.

csc_0141

Dne 22.9.2016 byla hlídka městské policie přivolána do ulice Zahradní, kde měla na chodníku ležet spící osoba. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o muže cizí národnosti, který ležel pod vlivem alkoholu na chodníku. Strážníci muže probudili a ztotožnili. Po probuzení osoba s hlídkou komunikovala, a byla schopna samostatné chůze, následně byla z místa vykázána.

20160922_175211Přečíst celý článek Podnapilá osoba

Vážení čtenáři,

věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění.

V pondělí 26.9.2016 bude výjimečně omezena výpůjční doba knihovny  a to 13:00 – 15:00.

Ve čtvrtek a v pátek (29.9. a 30.9.2016) bude díky dovolené  knihovna pro veřejnost uzavřena.

Děkuji za pochopení

Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy