Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!

O škole:

Základní škola Kosmonosy se nachází v  centru města Kosmonosy v  areálu zámecké budovy v  blízkosti parku. Škola je plně organizovanou školou v malém městě na okraji Mladé Boleslavi – snadno dostupná i pro dojíždějící žáky z přilehlých oblasti – Debř, Horní Stakory, Bradlec. Od 1. 1. 2003 je samostatný právní subjekt, je tedy příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Kosmonosy. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má 9. ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni taktéž. Kapacita školy je 450 žáků (od 1. 9. 2015). Tento školní rok škola sdružuje 1. stupeň 11 tříd, 2. stupeň 7 tříd. Celkem 437 žáků. (1. stupeň 285 žáků, 2. stupeň 152 žáků). Škola se snaží nabídnout zajímavý program v době mimo vyučování, zapojujeme se do mnoha projektů. Školní hřiště s umělým povrchem nabízí využití v době výuky i mimo ni, je využíváno pro množství aktivit. Prostory jsou nabízeny k využití i veřejností v odpoledních hodinách. Prostředí školy se zatraktivnilo o upraveném  nádvoří,  na kterém se pořádají další akce školy. Snahou města je pomoci vybudovat nové prostory k výuce. Škola organizuje lyžařské kurzy, školní výlety, školy v přírodě a školní akce související s  výchovně vzdělávacím plánem, sportovní akce. Žákům je předkládána nabídka volitelných a nepovinných předmětů, od 1. ročníku výuka anglického jazyka a od 8. ročníku výuka němčiny jako druhého cizího jazyka. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Naše škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím rodičovského sdružení a školské rady, je zde také žákovský parlament.

Kontakt:

Adresa školy :
Základní škola
Podzámecká 1
293 06 Kosmonosy

E-mail: web.zs@centrum.cz
WWW: www.skolakosmonosy.websnadno.cz

Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy