Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!

Na kostel navazuje komplex budov bývalého piaristického kláštera, který do sebe částečně pojímá i kostelní presbytář a sakristii. Předěl tvoří osmiboká kamenná věž s cibulovitou bání. V rozích klášterní budovy stojí hranolové věže. Ve východní věži jsou umístěny dva zvony a hodiny. Klášter byl vybudován v letech 1688-1692 podle plánů Giovanniho Maderny. Hrabě Heřman Jakub Černín z Chudenic byl nejvyšším purkrabím království českého a založením piaristického kláštera v Kosmonosích v roce 1688 chtěl připustit ke vzdělání mládež ze širokého okolí, bez rozdílu stavu. Kosmonoské gymnázium jako jedno z prvních v českém království získávalo uznání a vážnost za úspěšnou vzdělávací činnost a stávalo se kulturním centrem kraje. Z této školy vyšli barokní hudební mistři jako Jiří Benda, Jiří Ignác Linka, Viktorian Brixi a František Xaver Brixi.

117cs_1_bigBoleslavští usilovali o zřízení vlastního gymnázia až u císaře Josefa II., ale teprve v roce 1784 vyhověl císař mladoboleslavským radním a vydal souhlas k přemístění piaristického gymnázia do prostor stávajícího minoristického kláštera Na Karmeli.

V roce 1793 koupil klášterní budovu Johan Leitenberger a zřídil zde textilní továrnu na šátky – tiskl zde šátky pod značkou Cosmanos.

Celý areál pak v roce 1867 koupil zemský výbor a po stavebních úpravách zde zřídil ústav pro choromyslné, dnešní psychiatrickou léčebnu. Bylo přistavěno druhé patro, další budova a byly provedeny značné vnitřní úpravy. Od roku 1897 přijímal nemocné z celých severních Čech. Dnes je v zařízení umístěno zhruba 1000 pacientů.

Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy