Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!

Správní odbor městského úřadu zajišťuje činnost v oblasti místního a bytového hospodářství a v sociální oblasti. 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Žádosti o BYT
  • vydávání a příjem vyplněných formulářů,evidence žádostí o městský byt v Kosmonosích
 • Uzavírání nájemních smluv k bytům MěÚ
  • uplatňování bytových nároků v souvislosti s přihlašováním osob k trvalému pobytu
  • přechod nájmu bytu na rodinné příslušníky
  • výměny bytů v majetku města
 • Údržba městských bytů
  • výměny vnitřního vybavení
  • kontrola čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump a vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a další služby)
  • ukončení nájmu bytu mezi pronajimatelem a nájemcem
  • dohody o zániku nájmu bytu
  • evidence nebytových prostor MěÚ
  • smlouvy a dodatky ke smlouvám
 • Údržba domů a zařízení ve vlastnictví města
 • Údržba a dodávky tepla
 • Evidence poplatků za likvidaci domovního odpadu
 • Evidence malých zdrojů znečištění
 • Provoz sokolovny
  • pronájem sokolovny pro sportovní vyžití občanů
 • Pronájem zrcadlového sálu na zámku v Kosmonosích

 

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Komunikace a veřejná prostranství
  • povolování záboru pro prodej zboží, k uskladnění stavebního materiálu
  • výkopové povolení
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
  • povolování reklamních poutačů
  • opravy veřejného osvětlení
  • výsprava komunikací
  • zimní údržba
  • úklid komunikací a veřejných prostranství
 • Doprava
  • povolování vyhrazeného parkování pro osobní a nákladní auta a přívěsy, pro držitele průkazu ZTP
  • dopravní značení
  • MHD
 • Hřbitov Kosmonosy a Horní Stakory
  • uzavírání nájemních smluv na hroby a hrobová místa
  • správa a údržba hřbitovů
 • Koupaliště
  • správa a údržba
 • Životní prostředí
  • odpadové hospodářství
  • péče o veřejnou zeleň
  • čištění a úklid veřejných prostranství
  • vydávání povolení ke kácení nelesní zeleně
  • monitoring a likvidace černých skládek
  • monitoring a likvidace invazních druhů rostlin

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 • potvrzování žádostí o domovy důchodců
 • potvrzování žádostí o příspěvek na provoz motorového vozidla invalidním občanům
 • pečovatelská služba

Složení správního výboru:

Jméno Funkce Telefon
Šimon Michal, Ing. vedoucí odboru 326 719 078, 602 184 866, Krizové tel. číslo: 725 022 535
Jelínková Miloslava správa majetku  326 719 069, 724 155 769
Petříčková Kateřina, Mgr. životní prostředí  326 719 068
Šubrtová Lenka správa majetku 326 719 067, Krizové tel. číslo: 725 022 535
Kozlík Petr stavební technik
Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy