Oficiální stránky města Kosmonosy

Vítejte na oficiálních stránkách města Kosmonosy!

U Městské policie v Kosmonosích v současné době pracuje 6 strážníků, nepřetržitý provoz zatím není zajištěn. Na strážníky se můžete obracet v jejich pracovní době, a to po celý týden. Samozřejmě strážníci mají povinnosti stanovené zákonem o obecní policii i mimo pracovní dobu.
Na telefonním čísle Městské policie Kosmonosy 602 286 514 je občanům k dispozici kvalifikovaná pomoc v rámci veřejného pořádku nebo jen rada, kam se obrátit.

Podle zákona č. 553/1991 Sb, městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem čini opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstva vnitra na požádání údaje o obecní policii,
Napište nám

Co Vás trápí v Kosmonosích?

Co se Vám líbí, či nelíbí?

Napište nám

Kontakt

Město Kosmonosy

Debřská 223/1

293 06 Kosmonosy

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Tel.: 326 722 735

Datová schránka: 9b8bdin

E-mail: sekretarka@oukosmonosy.cz

Loreta

Loreta Kosmonosy